Имот в землището на село Пчелиново, общ. Гурково, обл. Стара Загора

Недвижим имот с масивна сграда в землището на село Пчелиново, общ. Гурково, обл. Стара Загора - 12 399 кв. м.

 

Имот в гр. София

Недвижим имот с обща площ 41.25 кв. м. застроена площ и прилежащо мазе с площ 4.14 кв. м. в град София, район "Дианабад".

 

Недвижим имот в гр. Твърдица 

Селскостопански имот, включващ краварник, телчарник, свинарник, силажовместилище,  фуражна кухня и метално хале, с обща застроена площ  5836 кв. м. и 24 670 дка.

 

Имоти в гр. София

Два недвижими имота и два подземни гаража, находящи се в гр. София, район „Подуене”, ул. „Княгиня Тамара” № 40 с обща застоена площ на недвижимите имоти 127,08 кв. м. и за подземните гаражи 61,06 кв. м.

 

Имот в гр. Стара Загора

Недвижим имот, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” № 149, представляващ търговска площ с обща застроена площ 54,31 (петдесет и четири цяло и тридесет и една стотни) квадратни метра.

 


Страница 1 от 2