Данко Идакиев

 

Светослав Антонов

 

Иван Мънков

 

Дружеството се ръководи от тричленен съвет на директорите в състав: Данко Идакиев (изпълнителен директор), Иван Мънков (председател на Съвета на директорите) и Светослав Антонов.