Офис сграда

Недвижим имот, находящ се в гр. София, район “Красно село”, ул. Хайдушка поляна № 57, представляващ офис на 4 (четири) нива, с разгъната застроена площ 1 011,40 (хиляда и единадесет цяло и четиридесет стотни) квадратни метра. Офис сградата е отдадена под наем изцяло.