Недвижими имоти в землището на село Обеля, община Столична

Поземлен имот с площ 7793 кв. м. в землището на с. Обеля, община Столична, върху който са построени две халета за автосервиз, магазин и склад за резервни части, с обща РЗП 2620 кв.м., включваща и бояджиино-тенекиджиина работилница.