Недвижим имот в землището на село Леденик, община Велико Търново

Недвижим имот с площ 7 501 кв. м. в землището на село Леденик, община Велико Търново, представляващ нива с променено предназначение с лице на главен път София - Варна, върху който са изградени автошоурум „Рено-Нисан”, автосервиз, магазин и склад за резервни части, офиси и кафене с РЗП 1620 кв.м., както и бояджиино-тенекиджиина работилница с РЗП 466 кв.м. към него.

 

Недвижими имоти в землището на село Обеля, община Столична

Поземлен имот с площ 7793 кв. м. в землището на с. Обеля, община Столична, върху който са построени две халета за автосервиз, магазин и склад за резервни части, с обща РЗП 2620 кв.м., включваща и бояджиино-тенекиджиина работилница.

 

Офис сграда

Недвижим имот, находящ се в гр. София, район “Красно село”, ул. Хайдушка поляна № 57, представляващ офис на 4 (четири) нива, с разгъната застроена площ 1 011,40 (хиляда и единадесет цяло и четиридесет стотни) квадратни метра. Офис сградата е отдадена под наем изцяло.

 


Страница 2 от 2