Уведомление
В деловодството на дружеството е постъпило Уведомление от „Юроуест Файненшъл България“ЕООД, че на 12.09.2018 г. купува 20 185 бр. акции на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ чрез борсова сделка на БФБ-София при единична цена от 1,08 лв.