Оферти за продажба на земя
Ако сте собственик на земеделска земя и искате да я продадете изгодно, тук можете да ни я предложите. Полетата отбелязани със звездичка ( * ) са задължителни за попълване.

Местонахождение

ЕКАТТЕ
Област *
Община *
Землище *
Местност *
Номер на имота

Характеристики

Площ *
Категория *
Тип на имота *
Поливност
Обработваема
Последна култура

Особености

Водопровод
Газопровод
Електропровод
Отдадена под аренда
Трайни насаждения
Право на преминаване *
Отстояние от населено място км.

Цена

Цена *

Продавач

Собственик / Агенция *
Лице за контакт *
Телефон *
Мобилен телефон
Имейл *

Документи

Нотариален акт
Договор за доброволна делба
Решение на поземлена комисия
Снимки
Скици

Допълнителна информация

Забележка

Изпращане на офертата