Новини

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено на 12 юли 2019 г.  уведомление от ПОД Топлина за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 10 юли 2019 година, УПФ Топлина е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 6,48%, представляващи 973 000 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 20 юни 2019 година, ДФ „Инвест Класик“ е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 5,21%, представляващи 782 605 права на глас в общото събрание на публичното дружество.
УД„Инвест Фонд Мениджмънт“АД  и управляваните от него фондове ДФ „Инвест Класик“ и ДФ „Инвест Актив“ притежават общо 8,92% от правата на глас в общото събрание на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“  АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 6 юни 2019 година, УД„ЕФ Асет Мениджмънт“АД  и управляваните от него фондове ДФ„ЕФ Рапид“ и ДФ„Еф Принсипал“ са намалили дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 4,38%, представляващи 656 807 права на глас в общото събрание на публичното дружество. 

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени  уведомления за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“  АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката - 28 февруари 2019 година, УД„ЕФ Асет Мениджмънт“АД  и управляваните от него фондове ДФ„ЕФ Рапид“ и ДФ„Еф Принсипал“ са увеличили дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 5,29%, представляващи 793 807 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени  уведомления за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“  АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сключване на сделката -   5 февруари 2019 година,  ДФ Инвест Класик е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 4,55%, представляващи 682 605 бр. акции.
С дата на сключване на сделката -   8 февруари 2019 година,  Италтех Сервиз – България ЕООД е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 0,51%, представляващи 76 900 бр. акции.

 


Страница 5 от 32